ساعت برگزاری

16 الی ۱۸

محل برگزاری

دانشگاه تهران

تاریخ

٥ دی ١٣٩۷

درباره همایش

ازآنجاييكه شهرهای ما به لحاظ زیرساختی هاي گردشگري توانسته اند سطح مطلوبی از امکانات، تسهيلات و خدمات را فراهم کنند، اما ضعفها و تنگناهاي گردشگري در بستر کشور باعث شده است كه براساس رتبه بندي شاخص هاي رقابت پذيري سفر و گردشگري ما نتو‌انیم از منابع و ظرفیت‌های خود بهره برداری کنیم و مزیت رقابتی مشخصی برای کشور ایجاد کنیم. به همین منظور در راستای رسیدن به شاخص های پيش بيني شده ٢٠٣٠ درجهت توسعه پایدار جهاني و رسیدن به صلح جهانی، برآن شديم تا همایشی در خصوص برند سازی شهرها و گردشگری که یکی از مهمترين عوامل گشودگی بین المللی و تجارت جهانی به عنوان يك برند است را در مورخ ۵ دی ماه ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علمی کاربردی واحد سیاحان و حمایت حامیان برگزار كنيم.
اميد است با شركت در اين پايش علمي گامي بسوي برندسازي شهرهاي ايران عزيزمان برداريم.

حامیان همایش

محل برگزاری

تهران – خیابان انقلاب – خیابان ۱۶ آذر – باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران – سالن همایش اصلی

۵  دی

ساعت ۱۶ الی ۱۸

تماس با ما / پیام بگذارید